Najpierw PolskaTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Idee2020.10.20 12:14

Obronić kulturę

 
 
Tam gdzie cywilizowani chcą dóbr (w tym zdrowia, czy dobrobytu – wszystkiego najpierw w aspekcie indywidualnym), tam kulturalni chcą warunków dla życia, i to życia najpierw wspólnotowego.
 

Tam gdzie cywilizowani chcą życia według ich prawdy, kulturalni prawdę odkrywaja jako jedyną dla wszystkich.

Tam gdzie cywilizowani chcą życia według ich praw, tam kulturalni chcą być sprawiedliwymi.

Tam, gdzie cywilizowani chcą sprawiedliwości, tam kulturalni chcą być dobrzy, zdrowi, prawi, zachowywać swoją naturalną tożsamość i własność, tradycję i wiedzę, rozum, logikę i mądrość – wartości pierwszoplanowo wspólnotowe i dobro wspólne jako nie podlegające konsumpcji, a gromadzone we wspólnotach pod potrzeby organizowania się wokół nich dla zaspokajania potrzeb bieżących, oraz dla pozostawienia ich w dobrym stanie przyszłym pokoleniom swoich wspólnot.

Tam gdzie cywilizowani chcą dóbr (w tym zdrowia, czy dobrobytu – wszystkegoo najpierw w aspekcie indywidualnym i ideologicznym), tam kulturalni chcą warunków dla życia, i to życia najpierw wspólnotowego, nakierowanego na cele ludzkie i dalekowzroczne, a więc według zgodnie pojmowanego systemu wartości ideowych najpierw ludzkich, później wspólnotowych.

Tam gdzie cywilizowani chcą życia dla użycia i zażywania przyjemności oraz konsumpcji po samozatracenie (byleby trzymać się wymogów etyki), tam kulturalni chcą wspierać

- moralny ład w życiu publicznym,

- moralne władze państwowe,

- moralne prawa państwowe, rządy i sądy, media i służby.

- Moralne moralnością narodu którego państwo jest dobrem wspólnym i własnością niepodzielną oraz niezbywalną.

- Moralne jako lojalne pierwszoplanowo narodowi którego jest to państwo i od którego otrzymały mandat do sprawowania zarządu bieżącego jego dobrami wspólnymi, w tym państwem.

 

Głównym celem moralności jest zapewnianie bezpiecznego trwania w ciągłości życia ludzkiego w ogóle, a ludzkich wspólnot w szczególności.

- Ludzie kulturalni kultywują moralność  jako nie podlegającą handlom ani kompromisom (życie bowiem jak i czas są jednokierunkowe i nie podlegające nawet zatrzymaniu, a więc każdy tu uszczerbek ma już skutki nieodwracalne). 

- Ludzie kulturalni kultywują moralność  jako pierwszoplanowo chroniącą wszystko co służy życiu i zdolności przeżycia wspólnot ludzkich, w tym zwłaszcza dobrego wychowania potomstwa na ludzi odpowiedzialnych i prawych, moralnych i odważnych, mocno osadzonych we wspólnotowych systemach wartości, a zwłaszcza z dobrze uformowanym sumieniem ludzkim, ludzi ideowych  i jako ludzi pokoju w wszystkimi pragnącymi pokoju, ale i zawsze gotowych do obrony koniecznej.

- Kulturalni tu wspierają władze państwowe, z tym że jeżeli są one rzeczywiście moralne i zmierzają ku celowi łaski, którą jest ten mandat narodu. - Zarazem kulturalni jako ci moralni najpierw zbiorową moralnością narodu, a zarazem jako zbiorowy Suweren władz państwowych, ich władza zwierzchnia są zobowiązani do wycofywania mandatu w dowolnej chwili kiedy stwierdzają że władze stały się niemoralne czym zagrażają bytowi państwa i wspólnot. – Wtedy mają spełniać swój obowiązek  obywatelskiego nieosłuszeństwa dla obalenia tych władz, „dzwonienia na trwogę” na rzecz podjęcia działań zbiorowych i powołania władz nowych, moralnych.

Kulturalni muszą tu być czujni jako zawsze gotowi do ofiar i poświęceń w walkach na rzecz obrony koniecznej tak kultury ludzkiej jako całości, jak kultury życia ludzkich wspólnot z narodową na czele.

 

Tam gdzie cywilizowani chcą kierować się humanizmem i humanitaryzmem wywodzonymi z filozofii i ideologii, tam kulturalni nieugięcie pozostają wierni systemowi wartości ludzkich, wspólnotowych priorytetowo i zmierzającymi ku ludzkiej dojrzałości.

Tu na humanitaryzm wobec zwierząt, też przychodzi czas, ale w odpowiedniej kolejności i z poszanowaniem ludzkich wartości, w tym własności zwierząt.

 

Tam gdzie cywilizowani chcą swoich rządów, swojego systemu ustroju życia zbiorowości według ich zmiennego zmiennych uzurpacji, wymuszanych zresztą metodami barbarzyńskimi wobec innych ludzi i ich wspólnot i państw – wymuszanych na drodze wojny i fałszywego pokoju (zwłaszcza na drodze zbrodni - korupcji i zdrady), tam kulturalni mają cele pokojowe.

– Tam kulturalni pragną pokoju ze wszystkimi pragnącymi pokoju, praną wolności ze wszystkim pragnącymi wolności, pragną życia ze wszystkimi pragnącymi życia , pragną człowieczeństwa ze wszyskimi pragnącymi człowieczeństwa. Pragną pełnienia swoich ludzkich powołań i to w zgodzie z innymi ludźmi pragnącymi pełnienia ich powołań.

 

Tam gdzie cywilizowani budują swoje teorie pod uzurpatorskie i zarazem utopijne cele, tam chcą być uznawanymi za pięknych i boskich w swoim poczuwaniu się do bycia nadludźmi, oraz urządzaniu sobie nieba na Ziemi, tam kulturalni (jako ludzie będący wspólnotą w trójcy ciała duszy i ducha), dążą do swojego stanu świętości służebnej ludziom w potrzebie, a zarazem do życia z komunii z Bogiem w Trójcy jedynym i z perspektywą życia wiecznego.

 

Problem przed którego rozwiązaniem dzisiaj stoimy jest w tym, że cywilizacja nie nadaje się do wrażania jej w zycie, a jednak jest wdrażana i to na drodze zbrodniczej.

Nie nadaje się bo jest jedynie tworem abstrakcyjnym dla porównywania kultur, a zarazem tworem antropologicznym postrzegającym je przynajmniej mentalnie jako martwe, jako nie potrzebujące zachowywać swojego potencjału na rzecz życia, i dojrzewania w sensie dalekowzrocznym.

W ewentualnej konfrontacji z kulturą, o ile tylko ludzie dali by sie amówić na ich równouprawnienie miała by od razu gigantyczne fory i zdominowałaby dowolną kulturę.

Tu jest odpowiednik do sytuacji opisywanej przez profesora Konecznego, że w takim przypadku cywilizacja niższa wygrywa – niższa jako stawiająca niższe wymagania ideowe. – A przecież cywilizacja jest tylko pochodną kultury, jej cieniem, więc już z definicji wynika że musi być niższa. Przecież ona nie tylko że stawia niższe wymagania ideowe jak kultura, to ona w ogóle nie stoi na ideach, a na ideologiach.

A czym sa ideologie?

– Po pierwsze ideologie to filozofie oderwane od życia, a odniesione do polityki.

W kulturze mamy politykę, w cywilizacji ideologię.

- Po drugie idelogie to zniekształcone idee, zniekształcone ludzkie wartości pod doraźne korzyści jakichś grup interesu.

- Po trzecie z ideologiami wiąże się wynoszenie jakiejś wartości niższego rzędu nad wartość ludzką. A tu jest jeszcze gorzej jak z powyżej przytoczoną zasadą profesora Konecznego. – Już nie tylko równouprawnienie, ale i wyniesienie, a więc i gwałt na człowieczeństwie. Takie wyniesienie to i odwrotka satanistyczna, co dowodzi, że całą tu przewagę ideologia uzyskuje w wyniku postaw antyludzkich, a takimi są postawy ideologii satanistycznej. Każda ideologia ma swój początek w ideologii satanizmu.

 

Cywilizacja to cień kultury ujęty w formę praw, kultura zaś to idea, to duch (ludzki, narodowy, wspólnotowy),
- Błądzi każdy kto chce budować życie ludzkie i na wartościach cywilizacyjnych. - Bo to co ludzkie, narodowe, wspólnotowe prowadzi ku życiu, zaś to co zostanie ujęte w ramy prawa niespójnego typowego dla cywilizacji, już prowadzi ku śmierci.

Cywilizacja oparta o prawo stanowione opiera się na wietrze, na fantazjach kacyków (szefów partyjnych) u władzy,fantazjach i mrzonkach zupełnie niespójnych wewnętrznie,

- kacyków wraz z ich władztwami popychanych w przepaść przez bogaczy niemoralnych i posiłkujących się zbrodnią, zwłaszcza ku korupcji urzędników państwowych, bogaczy zdolnych do lobbingu praw niepotrzebnych, a takich "ze względem na osoby" - ich osoby, ich grupy interesu.
- Takie prawo musi prowadzić cywilizację w przepaść, bo to jest już "zalegalizowane" bezprawie.
- Wielu podporządkowując się mu myśli że czyni dobrze. Nie będzie dobrze - Trybunał Norymberski jasno tu potwierdził, że niemoralnych rozkazów wykonywać nie wolno.
Cywilizacja nie ma szans na uwolnienie nas od zdradzieckich, niemoralnych władz państwowych. Tu do głosu muszą dojść ludzie kultury, a więc elity ducha.

- Kultura zaś opiera sie na odkrywanym w naturze systemie wartości ludzkich - stabilnym, harmonijnym, spójnym, a więc i dalekowzrocznym.
- Prawa według takiego systemu wartości kreowane to już prawa przesiąknięte moralnością, służące życiu i dobrej przyszłości, a zaraz i sprawiedliwe, służące ludzkim ideom, a nie bałamutnym ideologiom - na czele z ideologią satanizmu (wrogą człowieczeństwu w ogóle).

 

Diabły i szatan są po stronie cywilizowanych. Jeśli równouprawnimy cywilizację z kulturą, przegramy. Przegramy tym bardziej jak damy sobie narzucić panowanie cywilizacji, a nawet obowiązywanie jej narracji rzeczywistości.

Jednak jest i nadzieja.

– W moralności, w obronie koniecznej. W pamiętaniu o polskim przysłowiu: „Nie ma mowy o żadnej moralności dopóki lis ma choćby jeden ząb”.

- A co jest zębami cywilizowanych? – Ideologie.

Starczy wyplenić wszystkie ideologie, a zostaną czyste, ludzkie idee, zostanie kultura ludzka. Proste jak konstrukcja cepa.

 

Dziś cywilizowani sieją ułudę że mają sposób na zdrowie. Jeśli tak to na pewno kosztem życia i człowieczeństwa, a nawet całej kultury ludzkiej, bo ich ideologia wynosi zdrowie nad te wartości. Zresztą już wiemy czym pachną ich „szczepionki”/wszczepionki na covid-19.

Tymczasem dopiero obrona kultury ludzkiej jest nam w stanie zagwarantować zdrowie. Piszę o tym w swojej poprzedniej notce:

– Bo dopiero trwanie w człowieczeństwie, i to dojrzałym, dalekowzrocznym, w kulturze ludzkiej, to jest dopiero stan zdrowia którego ludzie potrzebują”.

 

 
216 odsłon  średnio 1 (1 głos)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: covid-19, cywilizacja, wartości cywilizacyjne, ideologia, dobro, zdrowie, dobrobyt, prawda, piękno, sprawiedliwość, odpowiedzialność, prawość, tożsamość, mądrość, rozum, obrona konieczna, moralność, człowieczeństwo, prawo, kultura.
Re: Obronić kulturę   
Ikulalibal, 2020.10.20 o 12:28
Świetna analiza.Szkoda że pośmiertna.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Obronić kulturę 
miarka, 2020.10.20 o 12:32
Może jeszcze nie. Będzie ciężko ale nie jest beznadziejnie:
"Starczy wyplenić wszystkie ideologie, a zostaną czyste, ludzkie idee, zostanie kultura ludzka. Proste jak konstrukcja cepa."
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
miarka → interesariusz
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
interesariusz → miarka
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
miarka → interesariusz
Zawsze mnie bawi mit demokracji
interesariusz → miarka
Re: Reczywiście Nowy typ nadużycia blogerskiego
miarka → interesariusz
Reczywiście Nowy typ nadużycia blogerskiego
interesariusz → miarka
Re: Czy Rosja może być liderem NWO?
miarka → Jasiek
Re: Czy Rosja może być liderem NWO?
Jasiek → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → interesariusz
Re: Margines społeczny a globalizacja
interesariusz → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → Anna PK.
Re: Margines społeczny a globalizacja
Anna PK. → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → Anna PK.
Re: Margines społeczny a globalizacja
Anna PK. → miarka
więcej…