Najpierw PolskaTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Blog2019.07.18 10:25 12:02

Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości

 
 

Dzięki Jarkowi Ruszkiewiczowi i pracy kilku osób mamy nowy Portal – Niepodległy.pl. Przed nami dzieło jego zagospodarowania, wypełnianie go treścią.


 

Podobnie jak Jarek Ruszkiewicz uważam że „każdy widzi” jakim jest koń - Neon.24.pl z którego wychodźcy tworzą i zapewne stworzą trzon tego portalu. - Każdy widzi że on już taki jest i to się nie zmieni – przynajmniej w naszej mocy to nie jest, choć próbowaliśmy.

 Nie ma już sensu wracać do tego co tam było, lepiej od razu przechodzić do tego jak powinno być na zdrowym portalu przed którym otwiera się życie.

 

Polska gdy jakieś 1100 lat temu powstawała, powstawała pod hasłem niepodległości. - Dokładniej to pod dwoma hasłami : „Nigdy więcej niewolnictwa” (a więc pod hasłem zabezpieczenia się przed bezkarnością żydowskich handlarzy niewolnikami tamtych czasów i plemiennych kacyków, którzy z nimi handlowali, zbrodniczym handlem, który dewastował księstwa naszych Przodków plemiennych, oraz pod hasłem nastawienia na przyszłość w naszej wolności dalekowzrocznie widzianej. - Wolności odpowiedzialnej najpierw za ogół naszej społeczności ideowej, a więc i wolności w szerokim sensie powiązanej z całym, spójnym systemem wartości duchowych z ich ważniejszościami i pierwszeństwami.

Drugie wielkie hasło niepodległościowe naszych Przodków, założycieli Narodu i Państwa Polskiego to „Polskie prawo”, prawo budowane na naszych polskich wartościach i pod nasze, polskie, specyficzne potrzeby, idee i ideały.

 

To dobry wzór dla rodzącego się Portalu. Jak mówi sama jego nazwa „Niepodległy. pl” – najważnieją dla niego sprawą ma być jego życie w niepodległości nikomu, jego życie podtrzymywane naszą aktywnością i ofiarnością też.

Problem że już wolności nikt nikomu za darmo nie daje. Jak ktoś już raz da zniewolić, to bez krwi, ofiar i wyrzeczeń dla jej odzyskania już się nie obejdzie.

Już w tym temacie rzeba mieć jeszcze nadzieję że spora nas część zachowała ducha niezłomnego, ducha walecznych, odwagę i męstwo, śmiałość i wizję co do tego jak być powinno, aby życie trwało.

 

Z Neonu wyszliśmy, ale zapewne w świadomości wielu on jeszcze na długo pozostanie jako słodycz „należnej michy”, michy  bezmyślności, nieodpowiedzialności, beztroski, konsupcyjnego „używania” i ... „praw”. - Tak, obcych praw, oraz socjalu w nadziei że waadza da, michy typowej dla niewolników u „dobrego pana” – tolerancyjnego i równouprawniającego wszystko (co jemu wygodne). – Pozostanie jako zdradziecka, selektywna pamięć o tym co dobre i wzbudzi chęć powrotu przy byle trudnościach, pobudzając do naiwnego zapominania o tym co było złe i co źle rokowało na przyszłość. Cóż natura ludzi dobrych zachęca do domyślania się w innych ludziach dobrych cech sądząc „po sobie”..., a to rodzi dekoncentrację i porażki.

Dla nas tu szczególnie ważnym jest aby pokończyć tam swoje sprawy, zamknąć tamten etap życia zanim tutaj się zaangażujemy – abyśmy byli i pozostali wolni.

Badacze teorii ewolucji stwierdzili że nic w niej nie da się udowodnić, bo ona pali za sobą mosty. Nie daje się sądząc po tym co jest odtworzyć tego co było. Nam też o to chodzić musi w stosunku do Neon24. Stare ma nie wracać. Życie to proces doskonalenia się.

 

– Niepodległość też trzeba wywalczyć i obronić przed tymi którzy by chcieli nas zniewolić, podporządkować sobie, ogłupić i zdemoralizować abyśmy się rozbili na jednostki i grupy interesów krótkowzrocznie widzianych (w tym kupić nas swoimi obiecankami-cacankami a głupiemu radość).

– Na to zaś „ci oni” chcieliby narzucić nam swoje prawa i swoją narrację rzeczywistości według której to ich cele by miały być realizowane, nie nasze, a nas by mogło nawet nie być. - Nas by mogli łatwo podmienić na dowolnych cudzoziemców ślepo podporządkowanch tym którzy by im dali w użytkowanie naszą przestrzeń życiową. – Cudzoziemców jak Niemcy z dwóch niedawnych wielkich wojen gotowych walczyć o powiększanie swojej przestrzeni życiowej (tacy jak islamiści, syjoniści i banderowcy oraz socjaliści w swoich pasożytniczych i drapieżniczych zapędach wręcz potrzebują nieustannego powiekszania obszarów swojej eksploracji...

 

Tu od razu trzeba zaznaczyć iż to może i odwieczne, ale i wzorowane na niemieckim „Drang nach osten” dążenie przykładowych islamistów, syjonistów i banderowców oraz socjalistów jest natury szowinistycznej, odwołującej się do najniższych, zwierzęcych instynktów u ludzi.

– I że ono wcale nie musi być narodowe czy religijne – a przeciwnie – nigdy takim nie jest – zawsze jest ideologicznym dowolnej ideologii, a więc i antyludzkim, satanistycznym.

– Jest też ślepe, bo w rzeczywistości pracuje dla tych, którzy się nimi wyręczali i wyręczają aby zaprowadzać w świecie swój nowy porządek pod wyłącznie ich potrzeby.

 

Niestety to ich powiększanie przestrzeni życiowej zmierza ku odebraniu nam naszej przestrzeni, i naszych zdolności zaspokajania swoich potrzeb, oraz naszej mądrej służebności naszym własnym celom, a więc i naszym wartościom duchowym które do nich prowadzą.

- Zmierza i ku odebraniu nam naszych dóbr wspólnych, w tym naszej i własności, i mądrości, i dobrych tradycji, nawet naszej tożsamości, naszego poczucia bycia sobą i u siebie, aż po podstawy naszego człowieczeństwa, naszej ludzkiej godności i typowej ludziom wolnej woli.

 

Tak więc już od początku czeka nas walka i praca zmierzające do obrony naszego przyczółka niepodległości.

- Niepodległości, którą może zagwarantować tylko walka o odpowiedzialność – odpowiedzialność za dobre skutki naszych słów, decyzji i czynów.

– Naszych działań i zaniechań narzucającego się działania zanim one nastąpią, zanim staną się faktem dokonanym i prawdą.

 

Zanim więc przejdziemy do urządzania się docelowego, najpierw musimy się obronić – i to nie zewnętrznie, a od wrogów w nas.

– W nas samych, w każdym z osobna, i w nas jako społeczności ideowej (dotyczy to tych którzy nie zdecydują się na budowę zgodnej społeczności w duchu idei nas łączących, a z jakichś powodów będą chcieli być przy nas. Jasne że nie zostawimy tu swobody działania satanistom i będziemy się z nich sukcesywnie oczyszczali).

 

Tak więc życie społeczności Niepodległy.pl musi się wypełnić w codziennej zwykłej aktywności treścią nie tylko narzucającą się bieżącą sytuacją społeczno-polityczną, ale i, a nawet zawsze, najpierw przede wszystkim treścią orientacji w szeroko pojętej rzeczywistości świata w którym żyjemy.

– O ile tylko zdołamy to i odczytywania kierunków w którym zmierzają wielcy tego świata ciągnąc tam i wszystkich, a że to z zasady jest dla nas zabójcze, to i treścią obrony koniecznej.

 

Oczywiście podstawa każdej zdrowej społeczności to tolerancja dla odmienności. – Oby tylko nie ta satanistyczna, dopuszczająca demoralizację, nierozróżnianie dobra i zła, nie opowiadanie się jednoznacznie po stronie dobra, oby tylko nie ta, rozwalająca spójność naszego systemu wartości wypełnionego i prawdą historyczną i duchową, i  dobrymi tradycjami oraz zdobyczami kultury. Odmienność polityczna może być, ale tylko dobro jednakowo pojmowane spaja społeczność ku użyteczności społecznej jej członków i grup.

Druga podstawa każdej zdrowej społeczności to jej cele ideowe. Tu nie wystarczy sama niepodległość. Bez zdoności wobec celów ideowych ci ideowi nie są w stanie nikomu przyznać swojej łaski równouprawnienia. Ona nie jest jakąś sztuką dla sztuki, a równouprawnia różne drogi do wspólnych celów. Jest konieczna dla zachowania elastyczności gdy któraś z możliwych dróg natrafia na problemy.

Jednak równouprawnienie nigdy nie może dotyczyć odmiennych celów. Równouprawnienie nie sięga celów w życiu publicznym Państwa Polskiego celów innych jego obywateli i ich grup jak cele Narodu Polskiego. A bez równouprawnienia ideowego nie może być mowy o równości w prawach, bo za tym szła by i destrukcja systemu prawnego, a zatem zaczęły by się faszyzm i terroryzm, prawa drukowane z powietrza i sprawiedliwość dedykowana pod osoby uprzywilejowane i systemowa niesprawiedliwość „ręcznie sterowana przez prawników (w sensie wyznawców ideologii prawnictwa

To samo dotyczyć musi i społeczności ideowej Niezależny.pl.

 

Z tą zdrową społecznością niezależnych jest jak biblijną przypowieścią o wypędzeniu demona („Dom” uwolniony od niego stał się niezależnym i jeszcze został po nim wysprzątany, ale nie został zaraz zasiedlony duchem dobrym, przez co demon wrócił i to w licznej kompanii, przez co los tego uwolnionego „domu” stał się gorszy jak wcześniej. – Inaczej mówiąc to szybko nastąpiła demoralizacja ku swawolności i destrukcji tego co ideowe, co już uporządkowane i zintegrowane  w zgodnym ludzkim duchu).

Tak i u nas niepodległość musi być wypełniona spójnym z niepodległością systemem idei – i to wartości ludzkich i polskich jako narodowych jako już stojących na spójnym systemie wartości.

- Nasza niepodległość musi być wypełniona treścią która nas będzie jednoczyć ideowo wskazywać cele i kierunki działań wspólnych – wskazywać priorytety, a a więc kolejność działań która nie jest obojętna. A nie jest tam, gdzie skutki działań bywają nieodwracalne, gdzie procesy powiązane z życiem i czasem mają charakter jednokierunkowy.

- Najpierw idee i system wartości. – Najpierw wszystko pod to co stabilizujące przestrzeń natury zdrowia, dobra i życia a pod to co dalekowzroczne, najpierw to, bo bardziej buduje wspólnotę duchową społeczności, a dopiero później i w świetle tego polityka, prawa, władze... i jeszcze później gusty, smaki, emocje i gorączki.

A sam Portal? To przede wszystkim narzędzie do sięgania po cele wyższe – zwłaszcza suwerenności Narodu Polskiego i niepodlegości Państwa Polskiego. I te niepodległości muszą się wspierać.

 

 
943 odsłony  średnio 4,8 (4 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: niepodległość, wolność, niewolnictwo, prawo, odpowiedzialność, społeczność ideowa, spójny systemem wartości duchowych, idee, ideologie, satanizm, równouprawnienie ideowe, równość w prawach.
Re: Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości 
interesariusz, 2019.07.19 o 16:44
Pierwsza refleksja to taka, że w zasadzie nie wiem, o czym jest przeczytana notka ?

o wolności, niepodległości, czy o tym, jak to źle było na neonie?

Ja byłem związany z nE jeszcze przed jego powstaniem, a potem przeżyłem same rozczarowania, po prostu tragedia, podobnie jak historia naszego państwa po przewrocie solidaruchów. Też tragedia i zawiedzione nadzieje, dla jednych majątki i medale, dla innych kaźnia wdeptania w ziemię, brak możliwości życia.

Neon24 ma tę zaletę, że po latach wiadomo, gdzie co jest. Mniej więcej. Mógłby być lepszy. Ponadto, daje możliwość zmiany wielkości czcionki, co wykorzystywali co sprytniejsi, aby notki dały się czytać na cwaniaczku.

Nie wiem, czy w ogóle się przyzwyczaję do wyglądu tej witryny. Ponadto wygląd to jedno, a funkcjonalność to co innego. Przekonywał mnie GPS, iż owe zagłębianie uwag pod notką, i napis "nowa", to rewelacja. Ja tego nie widzę. Trudno mi wyszukać nowe uwagi, jeśli jest już ich dużo. GPSowi chyba też, bo na niektóre nie odpowiada.

Tak więc ja tu występuję jedynie gościnnie. Na neonie zresztą też. Pseudo interesariusz pochodzi z salonu24 i jest używanie jedynie w witrynach pochodnych, nE, neon24, i coś tam, co założyli zbiegowie z neonu, ale nie pamiętam, bo nie mam czasu tam zaglądać.

Zobaczymy, może z czasem przekonam się do tej witryny, no ale zważcie, że mi nikt nie płaci za moje wypociny.

Jestem pisarczyk amator.

A żyć trzeba. Na zabawę jest diablo mało czasu. Jeszcze gdyby byli tacy, co mnie czytają, ale ich jest chyba mniej, niż znajomych w rzeczywistym świecie.

A więc po co wieść sztuczne życie w sieci ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości 
Piotr Testowicz, 2019.07.19 o 17:03
Oznaczanie zielonym kolorem nowych notek i komentarzy sprawdza się, jeśli ktoś ma zwyczaj czytania portalu "od deski do deski".
Proszę dać sobie chwilę na oswojenie się - lepsze jest wrogiem dobrego, ale przyzwyczajenie jest drugą naturą.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości 
interesariusz, 2019.07.19 o 17:33
zgadza się, z tym przzwyczajeniem,

oznaczanie zielonym rzeczywiście dobrze działa przy czytaniu od deski do deski, tylko kto ma tyle czasu?

szkoda, że nie ma funkcji, w notce, skocz do następnej uwagi oznaczonej zielonym. A może jest ?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości 
Piotr Testowicz, 2019.07.19 o 18:10
Nie ma. Warto pomysł zgłosić do szefa portalu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Pierwsze refleksje wokół naszej niepodległości 
miarka, 2019.07.19 o 18:06
"Pierwsza refleksja to taka, że w zasadzie nie wiem, o czym jest przeczytana notka ?
o wolności, niepodległości, czy o tym, jak to źle było na neonie?"

Po tytule i wprowadzeniu powinieneś już być zorientowanym że będzie chodziło o zagospodarowanie przestrzeni medialnej nowego portalu "Niezależny.pl". Nie pisałem też pod dyskusję a pod refleksję, pod zadumę gdzie jesteśmy.

Na pewno przynajmniej pierwsze tygodnie to będą dyskusje bardziej wokół tego, jak wokół bieżących spraw polityki.

W przeciwieństwie do "obserwatorów" uważam że trzeba "palić za sobą mosty", kończyć sprawy i odcinać się od możliwości powrotu do portali które skręcają na drogę bezideową, bo to i droga zdradziecka.
Tylko patrzeć że tam i prawda stanie się nieważna (a może i już się stała na rzecz literek i szlaczków), a więc i ani pisanie ani czytanie tam sensu nie ma.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło
najnowsze komentarze
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
miarka → interesariusz
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
interesariusz → miarka
Re: Zawsze mnie bawi mit demokracji
miarka → interesariusz
Zawsze mnie bawi mit demokracji
interesariusz → miarka
Re: Reczywiście Nowy typ nadużycia blogerskiego
miarka → interesariusz
Reczywiście Nowy typ nadużycia blogerskiego
interesariusz → miarka
Re: Czy Rosja może być liderem NWO?
miarka → Jasiek
Re: Czy Rosja może być liderem NWO?
Jasiek → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → interesariusz
Re: Margines społeczny a globalizacja
interesariusz → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → Anna PK.
Re: Margines społeczny a globalizacja
Anna PK. → miarka
Re: Margines społeczny a globalizacja
miarka → Anna PK.
Re: Margines społeczny a globalizacja
Anna PK. → miarka
więcej…