Najpierw PolskaTen blog znajduje się w serwisie niepodległy.pl
Dowiedz się więcej.
 

« niepodległy.pl
 strona główna działy tagi o autorze szukaj 
Polska2020.10.22 12:34

WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI?

 
 

Obawiać się zwłaszcza trzeba iż ostatnie decyzje pana Opary, o ile rzeczywiście zostaną podtrzymane, czyli o ile on się nie opamięta, oznaczają iż nie tylko że nie będą dobre dla Polski, ale i faktyczny koniec portalu Neon24.


 

Przecież jeżeli skrypt się rozsypuje to i lada chwila się rozsypie, a wtedy już wszystko się rozsypie.

 

Najpierw się obraził pan Ruszkiewicz, teraz się obraża pan Opara, a więc użytkownicy Neon24 zostają sami, i już nie będzie nikogo  ani gdzie prosić o pomoc gdy przyjdzie potrzeba. Grozi zaniedbanie niewybaczalne ponieważ realna groźba jest już znana.

Złudzenie, że przez jakiś kompromis z facebookiem można uratować Portal to najgłupsza naiwność.  

Na pewno nie byłoby to już „Forum Polaków”, a jakieś „Forum poprawnych politycznie obywateli Polski”, a nawet „Forum antypolaków” oraz „Forum skrytych i jawnych satanistów, forum bestii antyludzkich i antynarodowych niekoniecznie w ludzkiej skórze, forum niemoralnych i demoralizatorów, forum znieprawionych i wynaturzonych” i „Forum destruktorów moralnego moralnością Narodu Polskiego ładu życia publicznego w państwie Polskim”.

 

Hasło  WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI nie głosi prawdy, ale może być samospełniającą się przepowiednią.

I tak będzie jeśli będzie utrzymana formuła Portalu Neon24 jako „Forum Polaków”, w dotychczasowym tego rozumieniu i praktyce.

– Formuła, która oznacza ni mniej ni więcej „Polaków nominalnych”, obywateli państwa, członków społeczeństwa polskiego. Społeczeństwa zresztą dowolnie kształtowanego przez wrogie Polsce i Polakom aktualne  (pookrągłostołowe) „polskie władze”. Społeczeństwa któremu nie stawia się wymogów ideowych na rzecz zamordyzmu prawnego.

Już mamy takie forum z „zamordyzmem prawnym”. – To Niepoprawni.pl.

Porównanie wskazuje jak łatwo i „Forum Polaków” przekierować prawem ku byciu „Forum antypolaków”, czy „forum szowinistów ideologicznych. – Starczy prawo wynieść nad moralność, w tym nad obronę konieczną, co już wypromuje wszelkich zbirów.

- Ba! - Starczy że administracja choćby wycofa się z pilnowania dyscypliny ideowej żeby zaczęli swoje rządy szowiniści ideologiczni.

Szowinista to w skrócie człowiek któremu „dać palec to zażąda całej ręki” (dawniej stosowano taką formę przywitania wobec osób niższego statusu, a więc chodzi o człowieka który uzurpuje sobie prawo do łaski).

Szowinista dowolnej ideologii to typowy pyszałek, zarozumialec i możny, terrorysta i roszczeniowiec co do swoich uzurpacji.

Jest różnica między „Polakiem nominalnym”, a Polakiem rzeczywistym, Polakiem ideowym, Polakiem trwającym w jedynej prawdzie historycznej i w najszczytniejszych tradycjach polskich patriotów, naszych Przodków, Polaków stojących na gruncie ludzkich, katolickich i narodowych systemach wartości jako źródeł zrozumienia wzajemnego i jedności ku wspólnej przyszłości.

 

Pomysł zaistnienia Portalu jako „Forum Polaków” zapewne miał intencję aby przetrwać w dowolnie rozwijającej się sytuacji politycznej.

Niestety nie wystarczyło to w sytuacji uformowania się antypolityki czyli zastąpienia polityki ideologiami, a w szczególności z używaniem nazwy „polityka”, ale przy faktycznym zastąpieniem jej „ideologią faszyzmu państwowego”, faszyzmu  narzucanego z góry, a ze wsparciem wrogich nam  Polakom i Polsce jako państwu niepodległemu sił zewnętrznych.

- Sił korporacjonistyczno-bankstersko-ideologicznych, sił już globalnego faszyzmu realizowanego wykonawczo, ustawodawczo i sądowniczo z pozycji plemiennych, czyli partyjnych, a z zablokowaniem możliwości formułowania polityki Państwa przez sam Naród Polski, Suwerena władz państwowych, właściciela swoich dóbr wspólnych  w tym Państwa, własności niepodzielnych i niezbywalnych.

– Sił faszyzmu władz państwowych samouwłaszczających się na kompetencjach Narodu właścicielskiego państwa, ale i władz już trwających w zdradzieckiej zmowie z przywódcami innych państw na rzecz faszyzmu globalnego realizowanego pod egidą ONZ. - ONZ zdradzieckiej wobec swoich oficjalnie głoszonych celów narodowych, a zmierzającej do uzurpatorskich rządów „światowych” ponad wywłaszczanymi, zniewalanymi a nawet depopulowanymi ludobójczo narodami członkowskimi.

Faszyzm pokazał tutaj swoje zdradzieckie, agresywne, drapieżne oblicze totalitaryzmu który chce pełni władzy pod każdym względem. - Władzy nawet ponad kulturalnymi systemami wartości  ludzkich, narodowych i rodzinnych, więc nad tym co ideowe, a nawet święte, a więc i nad możliwościami przetrwania ludzkości, realizowania jej powołań i celów.

 

Nie zdało egzaminu łudzenie się że „jak nic złego nie robimy (a nie robimy jeśli do głosu dopuszczamy różne opcje polityczne), to nam dadzą spokój”.  – Nie dali bo ich cele przestały być celami politycznymi. To już cele szowinizmu ideologicznego. Tu już każdy, „kto nie skacze”, kto nie jest bezkrytycznie z nimi, to już ich najgorszy wróg.

Kontynuacja tego stanu rzeczy który się ukształtował oznacza typową „bierność ludzi dobrych” która już wystarczy złu aby zwyciężyło. Oczywiście wtedy forum będzie widownią coraz bardziej gorszących i destrukcyjnych  sporów przy których teksty ideowe i konstruktywne żadnego odzewu nie wzbudzą.

W tych okolicznościach nie ma już sensu Neon24 jako „Forum Polaków” w szerokiej dotychczasowej formie. Czas wyzbyć się złudzeń i naiwności.

 – Natomiast wciąż jest potrzeba a nawet konieczność istnienia forum wymiany informacji i przekonań przez Polaków uformowanych ideowo, zwłaszcza patriotycznie.

Trzeba też jeszcze mieć Nadzieję że jeszcze nie jest za późno na ukształtowanie się tu mocnej grupy ideowej, a pożegnanie się z tymi którym nie przeszkadza facebook i podobne portale, a więc i gotowi są na kompromisy moralne.

To tragiczny błąd liczyć na zasady i kompromisy jednocześnie. Moralność nie toleruje kompromisów i handli w niczym co jej dotyczy. A bez moralności nie ma przyszłości.

Bo od moralności jako idei zaczynają się i życie społeczne, i państwo, i polityka, i prawo państwowe i władze państwowe.

 

Jedyna perspektywa przetrwania dla Neon24to skupić się na ideowości Portalu.

– Z jednej strony porzucić czcze filozofowania, bo nie czas po temu, i jest to pożywka dla nowych ideologii (zawsze destrukcyjnych dla idei, zawsze im wrogich).

Tak więc i stanąć na gruncie rzeczywistości, porzucić mrzonki o prawach, należnościach czy socjalach (bo to też pokusy ideologii), obudzić się, otrzeźwieć, i szukać sponsorów wśród czysto polskich firm, a więc głównie wśród drobnego biznesu który uzna sens połączenia swojej walki o swój byt i o swoje przetrwanie z walką Polaków o przetrwanie ich, ich rodzin i Narodu, ich państwa, ich możliwości bezpiecznego życia w nim pozostając sobą i u siebie.

- A jest na to duża szansa, bo przetrwanie małych i średnich firm, w tym rolnictwa, przetwórstwa i handlu a nawet usług jest już mocno zagrożone, bo wrogie przeciw nim kroki już trwają a jeszcze się nasilają.

Wręcz nie ma dla nich i w ogóle dla klasy średniej miejsca w żadnej z wersji globalizmu, które widzą w bliskiej już przyszłości tylko właścicieli niewolników i niewolników, a bez łącznika między nimi, łącznika którym dotąd była klasa średnia jako ideowa, społecznie użyteczna, funkcjonująca dla uczciwego, kapitalistycznego zarobku otrzymywanego od tych którzy sami otrzymali korzyść z dzieła, konieczna aby kultura ludzka i człowieczeństwo trwały a której nic nie jest w stanie zastąpić.

- Dzieła dokonywanego nie dla korporacjonistycznego zysku kosztem czyichś strat,

- czy jego korzyści mniejszych jak koszty,

- a nawet kosztem zniewalania kogoś uczestniczącego w dziele do ponoszenia jeszcze i kosztów tych co faktycznie działają tylko dla zysku, a więc korporacji oraz władz państwowych (i unijnych, a w zakresie ich roszczeń i intencji rządów globalistycznych),

- władz funkcjonujących faktycznie jako namiestnicy z nadania władz okupacyjnych, władz okupacyjnych i ich namiestników wyzbytych jakiejkolwiek kontroli Narodu, a nawet społeczeństwa.

 

- Przecież żyjemy w czasach ataku biznesu korporacjonistycznego na kapitalizm, zwłaszcza w zakresie lokalnym i narodowym, ataku na to rokuje naszą samodzielność w naszym zaspokajaniu potrzeb koniecznych.

Tu totalitaryści dążą do swojej dyktatury, dyktatury coraz bardziej faszystowskiej. Tutaj nawet komunizm sprzężony z globalizmem miałby oblicze faktycznie faszystowskie;

- - faszystowskie, bo żyjemy w czasach „rynku regulowanego” z regulacjami „prawnymi” (a faktycznie bezprawnymi, bo odgórnie stanowionymi w interesie wybranych zwolenników faktycznego faszyzmu-indywidualizmu-syjonizmu z hierarchią osobową władzy (typową dla firm i to tych największych, jakimi są korporacje prywatne),

- - - lub bliźniaczej lecz przeciwstawnej im, patogennej ideologii globalizmu-komunizmu-kolektywizmu z władzą zafasadową lub o odpowiedzialności rozmytej, czyli faktycznie żadną (korporacje państwowe lub wspierane przez państwa)

- w czasach wojującego oligarchizmu z demokracją,

- w czasach wojującego satanizmu z Kościołem i człowieczeństwem, w tym z kulturą ludzką;

- w czasach bezkarności zwolenników cywilizacji w jej najczarniejszym, ideologicznym po satanistyczne obliczu, faktycznej antycywilizacji wojującej z kulturą tak ludzką jak narodową.

 

Co to oznacza w praktyce? – A to że będą musiały być i teksty sponsorowane i reklamy.

Tyle że tu nie będą to reklamy z którymi nie zgadzają się nasz rozum, nasz zmysł samozachowawczy, nasza moralność, nasza duchowość, czy nasze sumienie, jak było „za fejsbuka”, czy „za jutuba”, a przeciwnie – reklamy tych, którym jak najlepiej życzymy i których chcemy wspierać.

 Trzeba też pozostawić widoczną, choćby w zakładce informację o potrzebach i planach finansowych. - Tak co do dobrowolnych składek zadowolonych użytkowników Portalu, jak sposobu zawierania umów co do reklam, i co do artykułów sponsorowanych. Od tej zakładki i jej funkcjonowania  jednak musiałby być w administracji ktoś fachowy.

Oczywiście szefostwo administracji powinno być w rękach osoby jak najbardziej ideowej, mocno osadzonej w realiach wartości ludzkich, narodowych (Narodu Polskiego) i rodzinnych.

 

Może jeszcze nie wszystko stracone?

 

 
279 odsłon   (brak ocen)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować   
Tagi: Neon24, kompromis, Forum Polaków, Forum antypolaków, społeczeństwo, wymogi ideowe, zamordyzm prawny, szowinizm, ideologia, poprawność polityczna, moralność, obrona konieczna, klasa średnia, ludzkość, człowieczeństwo, naród, rodzina.
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
Jarosław Ruszkiewicz, 2020.10.22 o 14:44
Ja się nie obraziłem tylko nie pozwoliłem siebie obrażać, co zresztą spotkało się z aprobatą właściciela.

Opara popełnił dwa kardynalne błędy - roztrwonił masę pieniędzy na płacenie drugo i trzeciorzędnym politykom zamiast inwestować w portal i ludzi ale jeszcze większym błędem jest to, że nie potrafi odróżnić Polaków od polskojęzycznych szkodników.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.22 o 15:06
"Ja się nie obraziłem tylko nie pozwoliłem siebie obrażać"

A to nie na to samo wychodz? :-)
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Według neonowego proroka Tokarskiego 
Jarosław Ruszkiewicz, 2020.10.22 o 14:53
po moim odejściu miały wrócić tłumy użytkowników.
Nie zaobserwowałem takich ruchów, zaobserwowałem za to znaczny spadek w rankingach stron. To ostatnie nie wiąże się z moją skromną osobą, jest raczej skutkiem ogólnej tendencji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Według neonowego proroka Tokarskiego 
miarka, 2020.10.22 o 15:12
Też mi się tak wydaje że przyszedł zastój, ale gorsze jest to że teraz to już dopiero zacznie być nieciekawie. - Oczywiście o ile pan Opara nie odwoła swoich decyzji i nie przedstawi planu konstruktywnego.
To, "żeby było jak było" to już za mało, to raczej porażka w starciu ze sceptykami.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
? 
interesariusz, 2020.10.22 o 21:36
Jak to Opara się obraził ?

Czegoś nie wiem ?

Zauważyłem tylko, że usunął ostatnią moją uwagę.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: ? 
miarka, 2020.10.23 o 00:50
A co trzeba, żeby się obrazić? - Starczy przerwać dyskusję, kiedy inni jeszcze by chcieli ją kontynuować.
Wśród dzieci to jest: "zabieram swoje zabawki i idę do domu".
Tu pretekstem było to że uznał iż zmierza ona ku temu że musiałby żebrać o pieniądze.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.22 o 21:37
skrypt to tekst, nie może się rozsypać, jak mechanizm.

co najwyżej mogą zajść takie zmiany w otoczeniu, że nie będzie mógł działać, ale póki co nie zanosi się.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 01:06
Owszem, tekst, ale ten tekst jest programem, zaś program to już mechanizm, a mechanizm już się może rozsypać.

Kiedy? - Np kiedy ktoś mu zmienia definicje źródłowe, czy zwiększa ich ilość, albo potrzebną pamięć operacyjną, czy kiedy jakieś podprogramy nie są ze sobą spójne. Wtedy może otrzymać więcej jak jedną możliwości lub potrzeb działania, co do których nie ma jednoznacznego programu, a więc się blokuje, zawiesza, nie wykonuje pewnych kroków, czy robi co chce.

Owszem, byłoby jak mówisz, ale tylko wtedy, gdyby nikt w tym skrypcie nie grzebał, a wiadomo że takie grzebania były.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.23 o 12:09
czyli nie może się rozsypać sam z siebie, trzeba w nim "pogrzebać", czyli uszkodzić, celowo, lub nieświadomie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 15:11
Tak, i to nastąpiło.
Poza tym to co z tego wynikło już nie rokuje stabilności, bo to, czym "wzbogacono" stary skrypt może mieć wkomponowane nie tylko elementy destabilizacji, ale nawet miejsca otwarte na dowolne ingerencje z zewnątrz typu "tylnych drzwi".
Okresowo mamy tu problemy z logowaniem się, bo to powoduje że i nasze komputery stają się łatwe dla ataku hakerskiego.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.22 o 22:29
a tak w ogóle, to o czym jest ta notka?

czy to jest nawoływanie, aby ratować neon?

Po co ? Trwa wojna, a społeczność neonu wraz z właścicielem jest po niewłaściwej stronie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
Anna PK., 2020.10.22 o 22:43
Najpierw należy ustalić przed kim ten NEon należy ratować. Kto konkretnie NEonowi zagraża?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 01:51
Przed szeroką formułą Forum Polaków, która owszem stwarza miejsce dla Polaków-patriotów, ale i jednocześnie dla różnej maści teoretyków, filozofów i destruktorów, w tym będących nie po stronie kultury i narodu, człowieczeństwa, moralności, tego co stabilizuje i łączy tożsamościami, czy polityki i sprawiedliwości - podstawowych elementów ludzkiego i narodowego, spójnego systemu wartości,
a po stronie cywilizacji, społeczeństwa bezideowego, humanizmu, etyki, tego destabilizuje i popycha ku nowinkom, czy antypolityki czyli ideologii i praw stanowionych a niespójnych bo oderwanych od ideowego systemu wartości.

W sumie to ci "teoretycy, filozofowie i destruktorzy" funkcjonują jako wrogowie wewnętrzni dla tych Polaków-patriotów, dla ideowej strony Forum Polaków.
Ta szeroka formuła obejmuje i ludzi najgłębiej niezintegrowanych z Narodem Polskim, Polaków "przyszywanych", którzy mają swoje wartości i cele i wcale się z polskością ideowa nie zamierzają identyfikować. - I żadne dyskusje tego nie zmienią.
- Również Polaków takich co już swoje decyzje podjęli, a więc dyskusja z nimi już musi być zupełnie jałowa nie zmierzająca do jakichkolwiek uzgodnień które by mogły być dotrzymywane.
- Również takich co wszystkie formalne warunki bycia Polakami spełniają, tyle że już się zdemoralizowali, znieprawili i zatracili uczciwość.
Tacy to jak nie widzą swojego interesu, i to szybkiego, to nigdy się do wspólnych dzieł nie przyłączą.

W sumie to taka społeczność oznacza tylko jej stan sztuczny, chwilowy, z którym w dłuższym dystansie nie idzie się identyfikować, właśnie dlatego że nie oczyszcza się sukcesywnie ze swoich wrogów wewnętrznych.
A nie oczyści się jeśli nie będzie określona wąska, najlepiej zamknięta formuła ideowości Forum.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
Anna PK., 2020.10.23 o 02:23
Szczerze życzę powodzenia w tym zbożnym celu.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 02:25
Szczerze dziękuję.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.23 o 12:11
Jednym słowem, wolna dyskusja szkodzi, co innego dyskusja wyselekcjonowanych politruków.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 15:37
Nie. Nie jednym słowem. Ja to opisałem wieloma słowami bo tego wymaga pełny obraz.

Jest przeciwnie jak sugerujesz. - Chodzi o dyskusję rzeczywistą zmierzającą do celów ideowych, konstruktywnych, dalekowzrocznych, dyskusję o prezentowanych pomysłach, a nie o coś co zmierza do tego żeby tych budujących dyskusji jednak nie było, czy z przerywaniem jej i kierowaniem na boczne, destrukcyjne, ideologiczne tory przez głupich i popisujących się swoją głupotą i nieodpowiedzialności, lub "teoretyków, filozofów i destruktorów" jako zadaniowanych politruków.
"Politruk" to człowiek ideologii podszywającej się pod politykę, tu zaś chodzi o politykę jako ideę, i o ludzkie, ideowe cele, którym polityka musi służyć.

Poza tym bronisz dotychczasowej formuły otwartej dla każdego, a tu w szczególności tych którzy swoje antyideowe i antypolskie decyzje już podjęli, którzy na pewno nie będą szukali w wymianie zdań dyskusji skutkujących uzgodnieniami które będą dotrzymywane. Pisałem, że tacy to typowi szowiniści dowolnej ideologii. - Ich nikt i nic do niczego nie przekona.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.23 o 17:20
dyskusja rzeczywista to w moim pojęciu dyskusja w której adwersarze rozumieją, co mówią inni,

w przeciwnym wypadku jest to starcie monologów.

Dyskusja konstruktywna jest to dyskusja rzeczywista, w której adwersarze analizują to, co zrozumieli, i są gotowi zmodyfikować swoją wiedzę lub światopogląd.

Tak to już jest, że ja każdego uważam za byt ludzki, który ma formalnie te same prawa. Wywyższać ludzi mogą inni, a nie sami megalomani.

Natomiast redakcja winna mieć na tyle rozsądku, aby moderować przekaz witryny jako całości.

Ponieważ na neonie prym wiodą oszołomy, które pod pretekstem walki ze spiskiem w istocie ułatwiają domniemanym spiskowcom zadanie, i to właśnie oni są hołubieni przez redakcję, dałem sobie spokój.

Musi się zmienić postrzeganie tej owej "malowanej epidemii", aby przejrzano na oczy.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 18:41
"dyskusja rzeczywista to w moim pojęciu dyskusja w której adwersarze rozumieją, co mówią inni, w przeciwnym wypadku jest to starcie monologów".

Właśnie, wspólny system wartości, i to najpierw ludzkich, system idei z ich hierarchią i priorytetemi niewrażliwymi na interesy i hierarchie osobowe. Tego nam potrzeba. - Tylko na tym gruncie można się rozumieć, a także szukać wspólnego dobra i wspólnych celów.


"Dyskusja konstruktywna jest to dyskusja rzeczywista, w której adwersarze analizują to, co zrozumieli, i są gotowi zmodyfikować swoją wiedzę lub światopogląd".

Właśnie o to chodzi, sam to powtarzam.


"Tak to już jest, że ja każdego uważam za byt ludzki, który ma formalnie te same prawa. Wywyższać ludzi mogą inni, a nie sami megalomani".

Formalnie to nie wystarczy.
- Życie wymaga równości realnej, równości na poziomie sprawiedliwości, a taka możliwa jest tylko w zamkniętej społeczności ideowej gdzie korzyść jednego w jego relacji zewnętrznej przekłada się na korzyść ogółu a strata jednego na stratę ogółu.
Tu równość jest wartością ideową, ale nie samoistną.
- Ona się nikomu nie należy NIE MOŻE WIĘC BYĆ NICZYIM PRAWEM.
- Ona trwa w stałym związku i z wolnością, i z odpowiedzialnością, i z braterstwem - jako wartościami wewnątrzwspólnotowymi.

Rozumujesz w dwóch kategoriach naraz - kulturowych i cywilizacyjnych. To stąd ta wpadka z wynoszeniem prawa nad człowieczeństwo (bo tym jest już traktowanie ludzi jako mających te same prawa).
Tak jeszcze może być w jakiejś firmie, ale nie w życiu realnym, które jeżeli nawet nie jest wewnątrzwspólnotowym, czy wewnątrz społeczności ideowych, to musi być na tym wzorowane.
- Wzorowane tak jak ład życia publicznego w państwie musi być tym samym ładem który cechuje życie wewnętrzne narodu którego jest dane państwo, ładem moralnym jego moralnością.
Do ludzi nie wolno podchodzić z wymaganiami cywilizacyjnymi, bo to są tylko uproszczenia, wartości kulturowe zredukowane do jakichś aspektów, ale już nie spójne z wartościami kulturowymi.

Takie próby łączenia zawsze będą skutkowały ideologiami, a więc i pojawią się tacy co będą chcieli tu mieć swoje zyski kosztem strat i ponoszenia kosztów przez kogoś innego.
- Z łatwością zainstalują się i względy na osoby, i prawa dla wybranych, i dowolne nierówności Na tym polegają ideologie. - A przecież one z łatwością zajmują miejsce polityki ponieważ za ideologiami idą i zdolności korupcyjne.


"Natomiast redakcja winna mieć na tyle rozsądku, aby moderować przekaz witryny jako całości".

Jeżeli próbowałeś się przyjrzeć jak funkcjonuje portal Niepoprawni.pl to właśnie tam tego próbują. Maja w tym celu specjalnie skonstruowany system prawny, ale nieludzki, niemoralny. Na pewno nie chciał byś tam pisać.


"Ponieważ na neonie prym wiodą oszołomy, które pod pretekstem walki ze spiskiem w istocie ułatwiają domniemanym spiskowcom zadanie, i to właśnie oni są hołubieni przez redakcję, dałem sobie spokój.
Musi się zmienić postrzeganie tej owej "malowanej epidemii", aby przejrzano na oczy".

Nie wiem jak doszedłeś do tego, że bardziej trzeba się koncentrować na zagrożeniu jakie stwarza choroba, jak na zagrożeniu jakie stwarzają ci co tą chorobę stworzyli i wykorzystują jako broń biologiczną w swoich psychopatycznych celach?
Właśnie na Neon24 bloger Torin przedstawia w notce "Szczepionki?" rewelacje o zbrodniczym ich traktowaniu przez najwyższej rangi ludobójców na stanowiskach polityków.
Przeczytaj. Już się tam zdążyłem wpisać z komentarzem.
Moja notka: "Dwa koronawirusy, i tylko jedno rozwiązanie problemu" też jest o tym (jakby wyprzedzająco). Jak nie czytałeś, to spróbuj.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 01:11
Nie. - Bo formuła Forum Polaków jest tak szeroka, że w sumie społeczność Neon jest bezideowa, jest społeczeństwem niespójnym, jednocześnie chce czegoś i czegoś przeciwnego, jest niezdolna do wspólnych akcji, właśnie do tytułowego "robienia czegoś dla Polski" wysiłkiem zbiorowym. - Nie wytworzyła wspólnoty która jest społecznością ideową.

I ja tu przedstawiam możliwość stworzenia takiej społeczności ideowej.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
interesariusz, 2020.10.23 o 12:13
ach, czyli nie jest po niewłaściwej stronie, bo jest bezideowa,

A Pan chciałby, aby była ideowa, tylko po czyjej stronie?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: WSZYSTKO DLA POLSKI - NIC Z POLAKAMI? 
miarka, 2020.10.23 o 15:52
"...ratować neon? Po co ? Trwa wojna, a społeczność neonu wraz z właścicielem jest po niewłaściwej stronie".

- "Nie. - Bo formuła Forum Polaków jest tak szeroka, że w sumie społeczność Neon jest bezideowa..."

- - "ach, czyli nie jest po niewłaściwej stronie, bo jest bezideowa,
A Pan chciałby, aby była ideowa, tylko po czyjej stronie?"

Nie po czyjej, a czego. Po stronie idei. Po stronie wartości które nie są od skłócań a mają łączyć, budować zgodność, budować oddolnie.
"Po czyjejś" stronie to jest odgórne, autorytarne, wyjęte z ideologii plemiennych, czy faszystowskich (z hierarchią osobową), z wojującego indywidualizmu czy szowinizmu.

Czemu się upierasz żeby przekręcać to co ja zaprezentowałem? To co ideowe nie potrzebuje być przeciw komuś, polaryzować i dzielić.
To Ty tutaj walczysz o poszerzanie miejsca dla wrogów wewnętrznych społeczności ideowej.
Po co?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
login:
hasło:
 
załóż konto, załóż bloga!
Więcej funkcji, w tym ocenianie i komentowanie artykułów.
odzyskaj hasło